وزارت جهاد کشاورزی
بازدید ودیدار معاون آب وخاک بامدیران وهمکاران دفاتر تخصصی ،مجریان طرح ها وواحدهای زیرمجموعه معاونت درکرج وگفتگوی صمیمانه باآنان
1398/05/01
به گزارش روابط عمومی معاونت آب وخاک وزارت جهادکشاورزی مهندس علیمراد اکبری معاون آب وخاک وزارت جهادکشاورزی روزسه شنبه 24تیرماه بامدیران وکارکنان دفاتر تخصصی ومجریان طرح ها ونیز واحدهای زیرمجموعه معاونت دیدارکرد. دراین بازدید که به مدت 9ساعت به طول انجامید مدیران،کارشناسان و کارکنان معاونت درگفتگویی صمیمانه مسائل ومشکلات خودرا رادرزمینه های فنی و اعتباری پروژه های آب وخاک ونیز مسائل رفاهی وپشتیبانی بامعاون وزیر درمیان گذاشتند.
تعداد مشاهده خبر103 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_swid_block547
Powered by DorsaPortal