اطلاعات اسناد خزانه اسلامی
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 19 و 20 قانون محاسبات عمومی کشور

گواهی تخصیص اوراق بهادار دولتی (حقیقی)

گواهی تخصیص اوراق بهادار دولتی (حقوقی)

جدول وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1395(mefa1جدید)

جدول وضعیت تفصیلی واگذاری اسناد خزانه اسلامی سال 1395(mefa2 جدید)

نامه مرحله اول اسناد قابل واگذاری خزانه اسلامی

جدول مرحله اول اسناد قابل واگذاری خزانه اسلامی

نامه و جدول مرحله دوم اسناد قابل واگذاری خزانه اسلامی

نامه تکمیل فرم های ضروری اسناد خزانه اسلامی

نمونه فرم2 (mefa 1)

نمونه فرم 3 (mefa 1)

توزیع استانی مراحل اول ودوم اسنادخزانه که طی نامه های شماره 670/95/5646  مورخ 95/5/20 و 670/95/6057  مورخ 95/6/2  به دفتر برنامه وبودجه ابلاغ شده است

آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1395

 آیین نامه اجزایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395

اصلاحیه قانون بودجه سال 1395

اعلام نیاز اسناد خزانه موضوع تبصره 36 به تفکیک استانها

پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره 36 و 37

لیست مشخصات و اطلاعات طلبکاران غیر دولتی از بابت اعتبار آبیاری تحت فشار سال های قبل از 1395

اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه کل کشور

ابلاغ متمم تیپ قرارداد عاملیت اعطای کمک های بلاعوض سهم دولت از محل اسناد خزانه اسلامی


جدول توزیع استانی سهمیه مرحله پنجم انتشار اسناد خزانه اسلامی

متمم قرارداد عاملیت اعطای کمک بلاعوض سهم دولت برای طرح های سامانه های نوین آبیاری

فهرست پروژه های موضوع اعتبارات تبصره 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور

جدول میزان مطالبات و بدهی های طرح تامین و انتقال آب در اراضی شیبدار

نامه تمدید مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی ( نامه معاونت آب و خاک )

نامه تمدید مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی ( نامه شماره 2 )

نامه تمدید مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی ( نامه شماره 3 )

نامه تعیین آخرین مهلت پذیرش مستندات و مدارک 
تاریخ:
1395/05/02
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal