دفتر امور آب کشاورزی
 

استانداردها، معیارها و شاخصهای مورد عمل

ردیف

فهرست استاندارد

خدمت مربوط

مرجع تصمیم گیری

1

مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (نشریه 346 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

طرحهای عمرانی

وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه استانی

2

مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (نشریه 471 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

طرحهای عمرانی

وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه استانی

3

فهارس بهای سالانه طرحهای عمرانی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

طرحهای عمرانی

وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه استانی

4

فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها (نشریه 194 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

طرحهای عمرانی

وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه استانی

5

نشریات و ضوابط فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

طرحهای عمرانی

وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه استانی

6

سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور (مصوب 11/5/84 هیئت وزیران)7

سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی8

ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب (مصوب 20/5/87 هیئت وزیران)9

قوانین برنامه پنجساله و قوانین بودجه سنواتی10

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی11

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 138912

قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361

 

 

13

سیاستهای کلی نظام در بخش آب (ابلاغی مقام معظم رهبری 1379)

 

 

14

سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف کشور (ابلاغی مقام معظم رهبری 1389)

 

 

 شرح وظایف دستگاه و واحدهای مربوط

ردیف

واحد

شرح وظیفه

مبانی قانونی وظیفه (اساسنامه)

1

وزارت جهاد کشاورزی

شرح وظایف مصوب 1379 و شرح وظایف تفضیلی 1381

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

2

دفتر امور آب و خاک کشاوزی

شرح وظایف مصوب 1379 و شرح وظایف تفضیلی 1381

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/02
تعداد بازدید:
4963
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal