دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی
سایتهای مرتبط با دفتر توسعه سامانه های آبیاری
طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
چارت سازمانی دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری
شرح وظایف و واحدهای مربوطه
- هماهنگی با دستگاههای ذیربط وزارت نیرو در زمینه تهیه و تدوین نرمهای ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی.
- تهیه و تدوین طرحهای ضروری برای بهره برداری از آبهای سنتی.
- برنامه ریزی انجام عملیات مطالعاتی - اجرائی و نظارتی پروژه های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه تامین نقشه های توپوگرافی و کاداستر در رابطه با پیش نیازهای طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و انتقال آب از طریق دستگاههای ذیربط.
- پیشنهاد انجام مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی و طرحهای انتقال آب به دستگاههای ذیربط .
- بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده .
- بررسی و نظارت عالیه برحسن اجرای پروژه ها.
- بررسی و ارزیابی وضعیت طرحهای اجرا شده و پیشنهاد برنامه های اصلاحی بمنظور بهینه سازی در طرحهای آتی .
- تهیه و تدوین گزارشات لازم برای مقامات و مراجع ذیصلاح.
- سیاستگذاری ، مطالعه ، برنامه ریزی ، نظارت و حمایت از طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، انتقال آب با لوله ، اصلاح و بهبود شبکه ها و روشهای آبیاری و پوشش انهار سنتی .
- سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت انجام وظایف ناشی از اجرای قوانین و آئین نامه های مربوطه واصلاحات بعدی آن و نظارت برحسن اجرای آن .
- پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و استانداردهای مورد نیاز مرتبط با شبکه های آبیاری.
- تعیین خط مشی ها ، تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت در زمینه شبکه های آبیاری.
- بررسی ، تعیین نیازها ، اولویتهای سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز شبکه های فرعی آبیاری.
- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مطالعه ، طراحی ، اجرا و بهره برداری شبکه های فرعی آبیاری.
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تعیین نیازها و اولویتهای تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی در زمینه شبکه های فرعی آبیاری و اعلام به مراجع ذیربط.
- هماهنگی ، تعامل و تبادل اطلاعات لازم با سایر واحدهای ذیربط ستادی و استانی وزارت متبوع و سایر دستگاه های مرتبط با شبکه های فرعی آبیاری.
- نظارت و ارزیابی فعالیت های مرتبط با شبکه های فرعی آبیاری.
- هدایت ، حمایت و نظارت از واحدهای اجرایی ذیربط مستقر در استانها.
- هدایت واحدهای اجرایی به منظور ترویج یافته های نوین علمی و روشهای جدید به بهره برداران.
- فراهم آوردن زمینه های حمایتی به منظور ترغیب و تشویق سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در شبکه های فرعی آبیاری
.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/02
تعداد بازدید:
24620
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal